Is uw aankoop niet naar tevredenheid? Voor retourzendingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  2. Het is niet toegestaan het product uit te proberen.
  3. U mag het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
  4. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
  5. Mocht het apparaat niet werken en is deze ongebruikt zullen wij u een nieuwe machine afsturen. De defecte machine kan dan kosteloos met een door ons geleverde retourzegel worden geretourneerd.